Succes

20 september 2018  blog  


Sommige jeugdherinneringen blijven je bij zolang ouderdom of een ziekte je niet overvallen en de beelden vervagen. Tot die tijd achtervolgt iets je of je kijkt er met genoegen op terug. Nog steeds staat mij helder voor de geest hoe ik als klein kind mijn ouders kwijtraakte in de Efteling. De voorstelling in het spookhuis duurde veel langer dan verwacht en na afloop begreep ik al snel dat we elkaar niet zouden treffen op de afgesproken plek, mijn ouders waren gaan zoeken. Als versteend stond ik een tijdje bij een boom die er nu niet meer is. Dat moment roept geen angstige gevoelens in mij op, integendeel, want het geluk van het weerzien maakte een veel diepere indruk.

Hoe kom ik hierop? Door het woord ‘succeservaring’. Een succeservaring is een relatief kortstondig gevoel van gelukzaligheid, maar het is denk ik ook iets waar je langere tijd profijt van kunt hebben, omdat het vertrouwen geeft in een goede afloop op momenten die ertoe doen.
Soms willen mensen te graag dat iets een groot succes is, bijvoorbeeld een creatieve markt, de kermis, een smartlappenfestival, de kerstmarkt en wat dies meer zij. Volgens het stukje in de krant is het dat ook, terwijl door regen, een hevige sneeuwbui of vaak gewoon door gebrek aan interesse, bij de kritische bezoeker een heel andere ervaring voor de hand ligt. Zijn we niet een beetje evenementenmoe?
Veel Friese dorpen hebben de gewoonte om eens in de twee jaar een dorpsfeest te organiseren, vrijwel iedereen doet uitbundig mee. De vorm verandert nauwelijks, past zich gestaag aan de tijd aan. Toch zijn het tradities waar men naar uitkijkt. Zelfs de rommelmarkt. Het succes zit hem in de frequentie: het mag wel een beetje minder.